án tử cho đô vật

Mỹ liệt tên nhiều nhân vật của Iran vào danh sách vi phạm nhân quyền

Ngày 24/9, Mỹ đã liệt tên nhiều nhân vật và tổ chức của Iran vào danh sách vi phạm nhân quyền, bao gồm một thẩm phán mà họ cho là có liên quan đến án tử hình của một đô vật.