an toàn vốn

HDBank đạt chuẩn quốc tế Basel II trước thời hạn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP HCM (mã HDB) vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016/TT- NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (phương pháp tiêu chuẩn của Basel II) kể từ ngày 1-10-2019.