An toàn về ANTT

Tổng kết công tác xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Chiều 13-5, Công an TP Cần Thơ, tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự (ANTT)” năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.


89,7% Cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt “An toàn về ANTT”

Sáng 14-3, Công an TP Cần Thơ đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng Cơ quan doanh nghiệp (CQDN), nhà trường đạt tiêu chuẩn về ANTT năm 2016.