an toàn trong sản xuất

Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Thủ tướng vừa yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, các cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các điều kiện về an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ.