an toàn tài sản

TPBank phát hiện và tố cáo một cán bộ chiếm đoạt tài sản đồng thời hoàn tiền cho khách

Đại diện ngân hàng TPBank cho biết: “Sự việc này đã được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho Ngân hàng và tài sản của khách hàng. Đây là việc làm định kỳ hàng tháng tại TPBank.”