an toàn hồ đập thủy điện

Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hồ đập thủy điện

Tỉnh Quảng Nam được xem là một trong các địa phương có số lượng thủy điện đang hoạt động nhiều của cả nước. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối hồ đập, đặc biệt trong mùa mưa lũ luôn được chú trọng.