an sinh

TKV có nhiều giải pháp hay đảm bảo chính sách an sinh cho người lao động

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, điều kiện sản xuất ngày một khó khăn nhưng năm 2018, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản (TKV) đã đạt nhiều thành tựu, trong đó có những thành tựu thực sự ấn tượng như: 

Chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 3-6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, vừa ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.