an ninh Tổ quốc

Hiệu quả từ phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc

Địa bàn Tân Lạc khá rộng, như xã Nòi Hoa xa trung tâm huyện đến 60km, trong khi lực lượng Công an phụ trách xã về an ninh trật tự còn mỏng. Thực tế đó càng đòi hỏi sự nỗ lực của mỗi cán bộ, chiến sỹ.

Nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Sáng 6-10, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Trà Vinh tổng kết 10 năm nhân rộng điển hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đến nay, Trà Vinh có 13 loại mô hình với 1.232 câu lạc bộ. Qua đánh giá, hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực.