ấn Đền Trần

Cướp ấn cầu quan: Bấu víu niềm tin đến mức biến thái

Trong 50 vạn cánh ấn đến với tay người đời, có bao nhiêu người được nhận và phát quan, bao nhiêu người chẳng may rớt quan trường và bao nhiêu người có ấn vẫn trở về “ao thu lạnh lẽo nước trong veo”?