ăn cắp tác phẩm

Thanh tra kết luận vụ nghệ sĩ Xiếc tố đồng nghiệp “cầm nhầm” tác phẩm

Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có kết luận chính thức việc Nghệ sĩ ưu tú Lê Văn Thể làm đơn tố cáo Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Hoàng Minh Khánh lấy tác phẩm của ông đi dự thi, đạt giải thưởng và vẫn được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân năm 2018.