An Hội

Làng biển bãi ngang hiếu học

Nhờ theo nghề truyền thống bám biển, vươn khơi mà ngư dân làng biển bãi ngang An Hội (xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) luôn có được cuộc sống sung túc; từ đó các hộ gia đình đều có con em học hành đến nơi, đến chốn. Nhiều người đỗ đạt cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…

Công an phường An Hội trao quà cho các hộ nghèo

Công an phường tổ chức buổi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm và trao 20 phần quà cho người dân.

Làng biển bãi ngang hiếu học

Nhờ theo nghề truyền thống bám biển, vươn khơi mà ngư dân làng biển bãi ngang An Hội (xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) luôn có được cuộc sống sung túc; từ đó các hộ gia đình đều có con em học hành đến nơi, đến chốn. Nhiều người đỗ đạt cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ…