ấm lên

Miền Bắc ấm dần lên, vùng núi vẫn rét đậm

Trong những ngày tới, nhiệt độ ở hầu hết các tỉnh miền Bắc tăng dần, rét hại chấm dứt, rét đậm chỉ xảy ra cục bộ ở vùng núi cao. Đợt mưa lớn từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cũng giảm dần.