alumin

Giá thành alumin của dự án Tân Rai giảm 24% so với lúc mới khởi động

Theo tin từ Bộ Công Thương, bằng những nỗ lực riêng, hiện giá thành sản phẩm alumin của dự án Tân Rai đã giảm từ 5,81 triệu đồng/tấn năm 2014 xuống còn 4,107 triệu đồng/tấn năm 2016. Năm 2017, đơn giá bình quân dự kiếm giảm còn 3,935 triệu đồng/tấn (bằng 76% so với giá thành thời điểm ban đầu năm 2014).