Agribank Láng Hạ

Agribank Láng Hạ tặng BV Đại học Y 200 triệu chống dịch COVID-19

Sáng 23/3, Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Lễ tiếp nhận tài trợ của Agribank Chi nhánh Láng Hạ trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Agribank Láng Hạ tài trợ 1,3 tỷ đồng cho Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Chiều 28/9, tại Hà Nội, Agribank chi nhánh Láng Hạ đã trao gói 1,3 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; đồng thời, hai đơn vị đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.