acid béo không no

Vai trò của DHA trong dầu cá thực phẩm đối với sức khỏe con người

DHA là tên viết tắt của Docosaexa Henoic Acid. Đây là một acid béo không no C22H32O2 có chuỗi mạch cacbon dài thẳng gồm 22 nguyên tử cacbon, 6 nối đôi, vị trí nối đôi ở số 3, 6, 9, 12, 15, 18 tính từ gốc metyl hay gọi là omega 3, omega 6, omega 9...

Chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người cao tuổi

Bác sĩ Nguyễn Phương Anh, giảng viên bộ môn Dinh dưỡng, Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đã chia sẻ thông tin về chế độ dinh dưỡng đối với người cao tuổi.

“Hãy để thức ăn là thuốc và thuốc phải là thức ăn”

Ông tổ y học thế giới Hypocrates đã nói rằng:“Thức ăn của bạn phải là thuốc cho bạn và thuốc men của bạn phải là thức ăn”. Trong thực tế, bệnh tật không chỉ do virus và vi khuẩn gây ra. Tất cả mọi bệnh tật đều bắt đầu từ bên trong cơ thể và tâm trí của con người do nếp suy nghĩ sai lệch, sống và ăn uống không đúng cách... Khi cơ thể chúng ta đầy những độc tố, nó trở nên yếu ớt và không thể chống đỡ lại được đối với sự xâm nhập của vi khuẩn và virus.