A Sáp

Cuộc sống mới của người dân định cư bên dòng A Sáp

Được sự vận động của các cấp chính quyền và lực lượng Công an, thời gian qua, người dân ở vùng đất A Bả, thuộc xã Nhâm, huyện miền núi A lưới (Thừa Thiên- Huế) đã dần xóa bỏ các tập tục, hủ tục lạc hậu để vươn lên phát triển kinh tế và nỗ lực làm giàu...