Ysuke Adachi

Tân Giám đốc Kỹ thuật của VFF ông Ysuke Adachi ra mắt

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) của Liên đoàn đó là ông Ysuke Adachi.