Yêu cầu Sở TN&MT Đắk Lắk

Yêu cầu Sở TN&MT Đắk Lắk làm rõ sai phạm trong sử dụng ngân sách và đấu thầu

Trước những sai phạm nghiêm trọng trong việc sử dụng ngân sách và công tác đấu thầu tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Đắk Lắk mà Báo CAND đã có bài phản ánh, mới đây, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có văn bản đề nghị lãnh đạo đơn vị có văn bản cung cấp thông tin gửi UBND tỉnh và Sở TT&TT để phản hồi, cung cấp thông tin cho báo chí.