Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân

Vung tay mua hàng tỷ đồng thiết bị, vật tư xong về... “đắp chiếu”!

Ngay sau chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc hàng loạt vật tư đã mua sắm nhưng chưa sử dụng của Dự án Tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân, ngày 9-5, Ban quản lý dự án đường sắt đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về vấn đề này.