Y7/141

Bất ngờ nhận lại xe SH sau 1 năm bị mất

Ngày 23-1, tổ công tác Y7/141 đã tiến hành các thủ tục cần thiết hướng dẫn người dân nhận lại xe máy sau 1 năm bị mất.