Y5/141

141 giúp bé 8 tuổi bị lạc vào ban đêm tìm về với gia đình

Cháu bé tiến vào chốt tổ công tác 141 và nói “cháu đang bị lạc”…

Đối tượng là đại lý bán lẻ ma túy đang đi “chào hàng” thì bị bắt

Đang đi “chào hàng” ma túy loại mới, Hải bị Tổ công tác Y5/141 bắt