Xuất viện về nước

Nam phi công người Anh xuất viện về nước vào ngày mai (11/7)

Theo Tiểu ban Điều trị, dự kiến ngày mai 11/7, nam phi công người Anh xuất viện về nước sau 115 ngày điều trị tại Việt Nam.