Xấu nhất xảy ra

Mua thêm máy thở, trang thiết bị, vật tư y tế đề phòng phương án xấu nhất

Tiểu Ban hậu cần của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19 đã có kế hoạch mua sắm đầy đủ với khoảng gần 4 nghìn máy thở, ngành y tế đã có kế hoạch và ký mua sắm dự trù 30 triệu khẩu trang y tế, tuy nhiên mới đang ở bước mua được khoảng 5 triệu khẩu trang.