Xăng dầu Việt Nam

Nhiều "mánh khóe" gian lận trong kinh doanh xăng dầu bị phát giác

Đại diện cơ quan quản lý thị trường chỉ ra nhiều "mánh khóe" gian lận trong kinh doanh xăng dầu, trong khi các chuyên gia cho rằng vấn nạn buôn bán xăng dầu giả rõ ràng đã và đang tạo ra những thiệt hại rất thật.

Bảo toàn và phát triển vốn sau tái cấu trúc doanh nghiệp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, chính thức hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp cổ phần với mô hình công ty mẹ - công ty con từ cuối năm 2011.