Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít;

Xăng RON 95 giảm 350 đồng/ lít từ 15h ngày 31-10

Liên Bộ Công Thương- Tài Chính vừa công bố từ 15h00 ngày 31-10-2019, Xăng E5RON92 giảm 218 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 350 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S giảm 166 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 121 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S giảm 299 đồng/kg.