Xã lập chiệng

Tuổi trẻ Trường Đại học PCCC với chiến dịch “Mùa Hè xanh năm 2017”

Trong hơn mười ngày vừa qua (từ ngày 25-7 đến 6-8), Đoàn Thanh niên Trường Đại học PCCC đã tổ chức Chiến dịch “Mùa hè xanh năm 2017” tại xã Lập Chiệng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.