XQ Đà Lạt Sử Quán

XQ Đà Lạt Sử Quán vội vã gỡ bỏ ảnh nude “xài chùa”


Sau khi bị chủ nhân của những tấm hình nghệ thuật phát hiện XQ Sử Quán Đà Lạt “chôm” hình trên mạng về “xài chùa”, doanh nghiệp này đã vội vã cho tháo gỡ ảnh.