Wu Lei

"Ronaldo Trung Quốc" cũng dương tính với COVID-19

Siêu sao Wu Lei (Vũ Lỗi) là một trong bốn cầu thủ của CLB Espanyol (Tây Ban Nha) dương tính với COVID-19.