Wireless Lab

FaceApp lên tiếng về nghi vấn thu thập dữ liệu người dùng

Trước những cảnh báo ngày một nhiều về mối nghi vấn ứng dụng FaceApp tự ý thu thập dữ liệu của người dùng, nhà sản xuất ứng dụng trên đã lên tiếng chính thức.