WTM London

Quảng bá du lịch Việt Nam – TP Hồ Chí Minh tại WTM London

Hàng loạt các hoạt động nhằm xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam – TP Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 6-11 tại Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2019.