Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Chặn lối vào “Cây thông cô đơn” thu tiền

Giữa nhóm du khách và các nhân viên đã xảy ra cãi cự khi lối vào “Cây thông cô đơn”, thuộc hồ Đan Kia - Suối Vàng, điểm du lịch miễn phí rất nổi tiếng bị một đơn vị chặn lại thu vé mà không cung cấp bất kỳ dịch vụ nào.