Vùng đất Nam bộ

Trao giải thưởng Trần Văn Giàu cho công trình “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển”

Ngày 24-8, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 8-2017 chuyên ngành Lịch sử cho công trình “Vùng đất Nam bộ - Quá trình hình thành và phát triển” do GS. Phan Huy Lê, nguyên Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chủ biên (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản, phát hành năm 2016), gồm 2 tập, dày tổng cộng hơn 1.500 trang. Giá trị giải thưởng là 200 triệu đồng.