Vùng Cảnh sát biển 3

Phát hiện tàu chở 1 triệu lít xăng không rõ nguồn gốc

Tàu đang chở 1 triệu lít xăng, nhưng thuyền trưởng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số xăng này.