Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ

Hiệp định CPTPP: Mở rộng chân trời kinh doanh Việt Nam – Canada

Ngày 25-4 tại Hà Nội, Vụ Thị trường Châu Âu – Châu Mỹ, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Hiệp định CPTPP: Mở rộng chân trời kinh doanh Việt Nam – Canada” nhằm mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nắm được các thông tin về cam kết của Hiệp định CPTPP, đặc biệt là cam kết của Việt Nam và Canada trong CPTPP.