Vũ Đông Duy Khải

Khởi tố chủ tiệm cầm đồ cho vay lãi "cắt cổ" ở Quảng Ninh

Khải mở tiệm cầm đồ cho vay với lãi suất “cắt cổ” từ 180% một năm trở lên, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.