Vợ quan Tri phủ

Vợ quan Tri phủ cuối cùng ở Tương Dương

Đã 102 tuổi, bà Lữ Thị Quyết ở bản Phục, xã Đôn Phục huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn còn khá minh mẫn. Mắt còn nhìn rõ, dù tai có hơi nặng. Bà Quyết thường mặc chiếc áo khoác màu cam, đội khăn, mặc váy Thái, nom như mọi cao niên miền sơn cước bình thường khác.