Vinpeal Air

Vinpeal Air muốn "cất cánh" ngay tháng 7-2020 với 6 tàu bay

Theo một nguồn tin, Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội đã nhận được văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kèm theo hồ sơ của Công ty CP Hàng không Vinpearl Air.