Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park ra mắt hàng loạt tiện ích đẳng cấp mới

Hàng loạt thông tin về những tiện ích mới tại Vinhomes Grand Park (Quận 9, TP Hồ Chí Minh CM) vừa được công bố không chỉ nâng tầm Đại đô thị có quy mô đẳng cấp quốc tế mà còn làm “tăng nhiệt” của thị trường.