Vĩnh Thuận - Kiên Giang

Mang yêu thương về với người dân miệt thứ

Tổng số tiền Tập đoàn Phú Cường trao quà Tết và xây dựng công trình giao thông nông thôn tại huyện Vĩnh Thuận (tỉnh Kiên Giang) là 1,2 tỷ đồng....