Vĩnh Phcus

Bộ Y tế hướng dẫn giám sát người đến từ vùng dịch Vĩnh Phúc

Ngày 22/2, Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc thực hiện theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch COVID-19 Tam Đảo, Bình Xuyên, Tam Dương (Vĩnh Phúc).