VinMart & VinMart+

Áo đỏ tình nguyện giúp sức “Mùa hè xanh”

Từ ngày 21-07 – 20-08, Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội và Thành đoàn TP.HCM đã tổ chức chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” 2018.