Vietnam Outstanding Banking Awards

Vinh danh các ngân hàng tiêu biểu năm 2018

Ngày 28-11, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã phối hợp với IDG Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2018 - Vietnam Outstanding Banking Awards 2018”.