Vietjet; Air India

Đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam - Ấn Độ

Sự kiện nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá du lịch giữa 2 quốc gia, trong thúc đẩy trao đổi khách và phát triển đường bay.