Việt Nam chia sẻ mất mát

Việt Nam lên án các vụ tấn công tại Đức và Thụy Sĩ

“Việt Nam chia sẻ những đau thương, mất mát to lớn của gia đình các nạn nhân và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vào thường dân vô tội”.