Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc t

Trao giải cuộc thi báo chí về chủ đề "Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế"

Tuyến bài "Trước AEC giới trẻ đã chuẩn bị gì?" của báo Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh và tuyến bài "Tăng trưởng xuất khẩu, mừng ngắn - lo dài" của báo Nhân dân đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi báo chí về chủ đề " Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế".