Việt Nam - Hà Lan 2020

Hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng EVFTA xuất khẩu sang Hà Lan

Cục Xúc tiến thương mại vừa phối hợp với Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ (Bộ Công thương), Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng thể thao Hà Lan (FGSH) cùng các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn giao thương trực tuyến hàng thể thao Việt Nam - Hà Lan 2020.