Viện Pasteur TP HCM

Bệnh do vi rút Zika còn tiếp tục diễn biến phức tạp

Trong năm 2017, bệnh do vi rút Zika vẫn tiếp tục có diễn biến phức tạp, thậm chí có thể bùng phát trên diện rộng nếu không có kế hoạch giám sát và ứng phó ngay từ đầu năm.

Đỉnh dịch sốt xuất huyết sẽ còn kéo dài qua năm 2016

Trong nhiều năm, số ca mắc SXH tại TP Hồ Chí Minh luôn chiếm tỉ lệ 30% của khu vực phía Nam, như vậy nếu SXH ở thành phố tăng thì cả khu vực cũng sẽ tăng theo và ngược lại.