Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Đoàn kết, chung sức hành động cùng phát triển bền vững

Nhắc lại câu nói của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu “Bạn không thể chỉ đưa ra những lời hứa hẹn mà bạn phải thực hiện những điều bạn nói”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang truyền tải thông điệp: “Con đường duy nhất để biến ước vọng thành hiện thực là tất cả quốc gia đoàn kết, chung sức hành động cùng phát triển bền vững...”. 

Hội thảo về hợp tác xuyên biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia

Đó là một trong những nội dung được các đại biểu đưa ra thảo luận, đánh giá tại hội thảo quốc tế thường niên Vass – Rac - Lass lần thứ 4 về hợp tác xuyên biến giới Việt Nam – Lào - Campuchia với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ 3 nước Đông Dương diễn ra tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) vào ngày 27/7.