Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Bộ Quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong năm 2019

Sáng 3-4, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý I năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo.

Công bố 2 bộ sách về lịch sử quân sự Việt Nam

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức công bố hai bộ sách: “Lịch sử Quân sự Việt Nam” và “Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam”.

Lại chiêu trò đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang1

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang (Công an, quân đội) là vấn đề có tính nguyên tắc, được khẳng định trên cơ sở lý luận khoa học cũng như thực tiễn lịch sử. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách đả phá với những “luận thuyết rởm”, đòi tách sự lãnh đạo của Đảng khỏi lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa.