Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Phát huy vai trò của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Ngày 27-11, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội anh hùng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”.

Những chiếc xe huyền thoại trong lịch sử quân đội Việt Nam

Những chiếc xe siêu bền, siêu độc – những chiếc xe anh hùng này đã góp phần làm nên chiến thắng vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta.

Công bố 2 bộ sách về lịch sử quân sự Việt Nam

Ngày 30/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW, NXB Chính trị quốc gia - Sự thật và Viện Lịch sử quân sự Việt Nam (Bộ Quốc phòng) phối hợp tổ chức công bố hai bộ sách: “Lịch sử Quân sự Việt Nam” và “Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam”.

Lại chiêu trò đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang1

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang (Công an, quân đội) là vấn đề có tính nguyên tắc, được khẳng định trên cơ sở lý luận khoa học cũng như thực tiễn lịch sử. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động luôn tìm cách đả phá với những “luận thuyết rởm”, đòi tách sự lãnh đạo của Đảng khỏi lực lượng vũ trang, đòi phi chính trị hóa.