Viện KHHS

Công tác Khoa học hình sự góp phần quan trọng bảo vệ ANTT

Chiều 6-1, tại Hà Nội, Viện Khoa học hình sự (KHHS), Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng kết hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trang bị phương tiện kỹ thuật hình sự

Ngày 12-4, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và Viện Khoa học hình sự tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm (1/4/2014 – 1/4/2017) thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trang bị phương tiện kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật hình sự.